Search for:
  • Home/
  • Tag: play poker online in pa

จับตามาตรการรัฐกระตุ้นกำลังซื้อกลุ่มกลาง-ล่างฟื้นตลาดที่อยู่อาศัยปี'67

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลน่าจะหดตัวประมาณ 7.8% ใ… [...]