Search for:
  • Home/
  • Tag: เกม nintendo switch ราคา

แก้หนี้นอกระบบ 22 วัน ไกลเกลี่ยสำเร็จ 233 ราย มูลหนี้ลด 97.5 ล้านบาท

นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่า ตลอด 22 … [...]