Search for:
  • Home/
  • Sports News/
  • ไขข้อสงสัยชาวพุทธ!- “ทำไมต้องเวียนเทียน” วันมาฆบูชา 2567

ไขข้อสงสัยชาวพุทธ!- “ทำไมต้องเวียนเทียน” วันมาฆบูชา 2567

เวียนเทียนคืออะไร

“เวียนเทียน” นับเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง เป็นลักษณะที่คล้ายกับการเดินจงกรม ด้วยการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ เช่น อุโบสถ วิหาร เจดีย์ หรือพระพุทธรูป เพื่อระลึกคุณของพระรัตนตรัยอันประกอบไปด้วย พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ โดยพิธีกรรมเวียนเทียนนั้น สามารถทำได้ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 4 วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันอัฐมีบูชา

ทั้งนี้ การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเวียนเทียนนั้น มี 2 อย่างด้วยกัน คือ

  • อามิสบูชา: การบูชาด้วยสิ่งของ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน

  • ปฏิบัติบูชา: บูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น เว้นจากการทำชั่ว การให้ทาน

ทำไมต้องเวียนเทียน

การเวียนเทียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเดินให้ครบ 3 รอบ วนทางขวามือ หรือที่เรียกว่า "เวียนประทักษิณาวัฏ” เนื่องจากต้องหันตัวทางด้านขวาเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง ตามธรรมเนียมอินเดียสมัยพุทธกาล นอกจากนี้ การเวียนเทียนยังเป็นเสมือนกุศโลบายเตือนสติชาวพุทธ ให้ตระหนักถึง “สังสารวัฏ” นั่นคือ การเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ ไม่มีวันจบสิ้น คล้ายกับการเดินทางเป็นวงกลมนั่นเอง

เวียนเทียน 3 รอบ สวดมนต์อย่างไร

รอบที่ 1: ระลึกถึงพระพุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ

*หากจำบทสวดมนต์ไม่ได้ ให้ภาวนาในใจว่า “พุทโธ”

รอบที่ 2: ระลึกถึงพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

*หากจำบทสวดมนต์ไม่ได้ ให้ภาวนาในใจว่า “ธัมโม”

รอบที่ 3: ระลึกถึงพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

*หากจำบทสวดมนต์ไม่ได้ ให้ภาวนาในใจว่า “สังโฆ”

 ไขข้อสงสัยชาวพุทธ!- “ทำไมต้องเวียนเทียน” วันมาฆบูชา 2567

สรุปว่า “การเวียนเทียน” เป็นพิธีกรรมสำคัญ ที่เป็นการแสดงความเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีมานานตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและยังตระหนักถึงการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์

ทั้งนี้ ชาวพุทธทั้งหลาย อย่าลืมพาเพื่อน ครอบครัวไปเวียนเทียนร่วมกัน เพื่อแสดงความเคารพนับถือ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชาวพุทธ เป็นสิริมงคลกับชีวิตในตอนนี้ และภายภาคหน้ากันนะ แล้วอย่าลืม! ก่อนเริ่มเวียนเทียน ให้สังเกตว่าพระท่านใส่รองเท้าหรือไม่ หากท่านไม่ใส่รองเท้า เราก็ไม่ควรใส่รองเท้าเช่นเดียวกัน เพื่อความเหมาะสมต่อการเคารพนับถือผู้เป็นพระนั่นเองคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เปิดตำราข้อควรปฏิบัติของชาวพุทธ ใน “วันมาฆบูชา 2567”

ย้อนฟังเรื่องราว “ไอซ์ ปรีชญา” มรสุมทดสอบชีวิต

ราชทัณฑ์ แจงปล่อยตัวพักโทษ “ทักษิณ” เป็นไปตามกฎหมาย