Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • เลือกตั้ง 2566 – นศ.จุฬา-ธรรมศาสตร์ แสดงจุดยืน! บีบ ส.ว.เคารพเจตจำนงปชช.

เลือกตั้ง 2566 – นศ.จุฬา-ธรรมศาสตร์ แสดงจุดยืน! บีบ ส.ว.เคารพเจตจำนงปชช.

จากกรณีพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งโดยมีจำนวน ส.ส.นำเป็นอันดับ 1 พร้อมด้วยคะแนนป๊อบปูล่าโหวตอีกกว่า 14 ล้านเสียง โดยเบื้องต้นพรรคก้าวไกลประกาศเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และมีการรวมเสียงพรรคการเมือง 6 พรรค 310 เสียง เพื่อเตรียมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก

ท่ามกลางความกังวลของประชาชนถึงท่าทีของ ส.ว. ที่จะต้องร่วมโหวตเลือกนายกฯในสภาหลังจากนี้ จนมีหลายองค์กรออกมาแสดงจุดยืน เรียกร้องให้ ส.ว. โหวตสนับสนุน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามเจตนารมณ์เสียงส่วนใหญ่ของประชาชน

โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้พรรคการเมืองและวุฒิสภา 250 คน จัดตั้งรัฐบาลโดยเคารพเจตนารมณ์ของประชาชน โดยระบุว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศคำพูดจาก เว็บสล็อต777. 2566 นับเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ภายใต้การบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช 2560 และเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2557

ผ่านพันมาแล้วเป็นเวลาเกือบทศวรรษแต่ประเทศไทยยังคงมีมรดกของการก่ออาชญากรรมรัฐประหารหลงเหลืออยู่กับระบอบประชาธิปไตย ทั้งการมีอยู่ของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 คน และการควบคุม แทรกแซงองค์กรอิสระ รวมไปถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งหมดนี้ยังคงสร้างปัญหาให้การเมืองไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมา ที่ทำให้ประเทศไทยเต็มไปด้วยความวุ่นวาย และไม่สามารถทำให้ประชาชนมองเห็นความหวังที่จะใช้ชีวิตต่อไปในประเทศแห่งนี้

การเลือกตั้งจึงนับว่าเป็นเครื่องมือแห่งความหวังเพียงขึ้นเดียวในเวลานี้ที่ทุกคนต่างก็ให้การยอมรับ แม้ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะการทำงานที่ไม่เป็นมืออาชีพของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่เราต่างก็เข้าดูหากันด้วยความหวังที่ว่าเสียงของเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้

สุดท้ายนี้ เมื่อการเลือกตั้งได้สิ้นสุดลงแล้ว พวกเราหวังว่านักการเมือง และพรรคการเมืองจะปฏิบัติตนตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ขอให้ท่านยืดมั่นเจตนารมณ์ ฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพมติของประชาชน และเชื่อเช่นกันว่าจะได้เห็นรัฐบาลขุดใหม่ที่สง่างาม มีที่มาอย่างถูกต้องไม่ฝืนธรรมซาติหรือใช้กลไกพิสดารเพียงเพื่อให้ตนเองได้ดำรงตำแหน่งต่อไป เรื่องราวเหล่านี้ควรยุติลง และเริ่มกระบวนการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยให้อำนาจหวนคืนสู่ประขาทนอย่างแท้จริง

เลือกตั้ง 2566 : เปิดโหวตเสียงประชาชน #3 เห็นด้วยหรือไม่ ส.ว. ควรโหวตเลือกนายกฯ ตามเสียงข้างมากของ ส…

เลือกตั้ง 2566 : ถก! เดือด 2 ส.ว.ไม่เห็นด้วย แก้ไข ม.112 ไม่ยกมือให้ "พิธา" นั่งนายกฯ

เลือกตั้ง 2566 : ส.ว.เผยสเปคนายกฯ ต้องจงรักภักดี-ไม่ชักศึกเข้าบ้าน

เช่นเดียวกับ คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ ส.ว. 250 คน และทุกพรรคการเมืองยอมรับมติของประชาชนและมีมารยาททางประชาธิปไตย

โดยระบุว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการแล้ว ปรากฎว่า พรรคซึ่งได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอันดับที่ 1 คือ พรรคก้าวไกล จำนวน 152 ที่นั่ง และในวันต่อมาก็ปรากฎว่าพรรคก้าวไกลสามารถรวมเสียงพรรคการเมืองซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่กลับมีการรายงานข่าวว่าวุฒิสมาชิกบางรายอาจไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงในการลงมติของรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี นั้น

 เลือกตั้ง  2566 - นศ.จุฬา-ธรรมศาสตร์ แสดงจุดยืน! บีบ ส.ว.เคารพเจตจำนงปชช.

ในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งเป็นการแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยโดยประชาชนโดยการไปเลือกตั้งผู้แทนของตน เนื่องจากระบอบประชาธิปไตยนั้นถือกันว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ เจตจำนงของประชาชนซึ่งแสดงออกมาจึงเป็นเสมือนเสียงแห่งสวรรค์ที่ทุกฝ่ายควรเคารพ ดังสุภาษิตละตินที่ว่า "Vox populi, vox Dei" (The voice of the people is the voice of God)

อีกทั้งตามธรรมเนียมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้น มีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่ประการหนึ่งว่า พรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งนั้น สมควรเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล และมีสิทธิในการรวบรวมเสียงสนับสนุนเป็นพรรคแรก เพราะถือเป็นพรรคซึ่งได้รับฉันทานุมัติของประชาชนในการเป็นรัฐบาล

ดังนั้น หากมีการดำเนินการบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นประการอื่น เช่น การดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย โดยที่พรรคการเมืองบางพรรคจะไปรวมกับวุฒิสมาชิกในการลงมติของรัฐสภาเพื่อให้ได้จัดตั้งรัฐบาล หรือการที่วุฒิสมาชิกจะลงมติไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงเพื่อขัดขวางการตั้งรัฐบาล โดยอ้างว่า "ถูกต้องชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ" นั้น การกระทำดังกล่าว ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ในระบอบประชาธิปไตย และอาจนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งรุนแรงในสังคมได้

คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเรียกร้องไปยังวุฒิสมาชิก 250 คน และพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งทุกพรรค ให้มีมารยาททางประชาธิปไตย ยอมรับมติของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา และเรียกร้องให้ประกาศต่อสาธารณชนโดยเร็วว่า จะลงมติให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความชัดเจนต่อประชาชน และเพื่อให้พรรคการเมืองที่ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนได้จัดตั้งรัฐบาลและได้บริหารประเทศต่อไป การดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะมีความสง่งามในทางประซาธิปไตยแล้ว ยังจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไต้เดินหน้าต่อไปในเส้นทางที่เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกอีกด้วย