Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • ประวัติ “บิ๊กรอย” อิงคไพโรจน์ ก่อนข้ามห้วยนั่งเลขา สมช.

ประวัติ “บิ๊กรอย” อิงคไพโรจน์ ก่อนข้ามห้วยนั่งเลขา สมช.

จากกรณีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือขอรับโอน พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตรคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ทำให้ชื่อของ พล.ต.อ.รอย ได้รับความสนใจอีกครั้ง

โดย พล.ต.อ.รอย เกิดวันที่ 6 ส.ค.2507 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 24 (ตท.24) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 40 (นรต.40) และปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สะพัด! โยก "บิ๊กรอย" ข้ามห้วยนั่งเลขาฯ สมช.

“บิ๊กต่อ” แบ่งงาน “บิ๊กรอย” ดูกฎหมายและคดี "บิ๊กโจ๊ก" คุมมั่นคง

เส้นทางชีวิตราชการ

หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.อ.รอย ได้เริ่มรับราชการในตำแหน่งรอง สว.ป.2 กก.7 ป., รอง สว.งานนโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการกองตำรวจสันติบาล ก่อนจะเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อย ๆ จนได้เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 เดิมมีกระแสข่าวว่าที่ประชุมมีมติให้เลื่อนวาระการเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่สืบต่อจากพลตํารวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ออกไปเป็นเดือน ต.ค. พร้อมกับมีมติให้ พล.ต.อ.รอย ในฐานะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อาวุโสลำดับที่ 1 เป็น รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่ในเวลาต่อมามีการเลือก พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ 14

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2565 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

พ.ศ. 2560 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

พ.ศ. 2556 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

พ.ศ. 2541 – เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)

“แอนนี่” คู่กรณี “เบียร์ เดอะวอยซ์” พูดหมด! เลิกผู้ชายแล้ว โต้กลับไม่เคยได้ยินจากปาก ‘เป็นตู้ ATM-ที…

วันหยุดเดือนมกราคม 2567 เช็กวันหยุดราชการ-หยุดยาววันไหนบ้าง

อัปเดต!“เงินอุดหนุนบุตร 2567”เงื่อนไขรับสิทธิ-ปฏิทินรับเงินเช็กที่นี่!

 ประวัติ “บิ๊กรอย” อิงคไพโรจน์ ก่อนข้ามห้วยนั่งเลขา สมช.