Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • ประชุม UNSC ตึงเครียด ประธานการประชุม ปะทะคารมกับผู้แทนรัสเซีย

ประชุม UNSC ตึงเครียด ประธานการประชุม ปะทะคารมกับผู้แทนรัสเซีย

เมื่อวานนี้ ชาติสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ UNSC ทั้ง 15 ชาติ ได้เปิดการประชุมร่วมกัน การประชุม UNSC รอบนี้มีความพิเศษกว่ารอบที่ผ่านๆ มา เพราะมีการพบกันแบบซึ่งหน้าเป็นครั้งแรกระหว่างวาสซิลี เนเบนเซีย เอกอัครทูตถาวรรัสเซียประจำสหประชาชาติ และโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน

อย่างไรก็ดี การพบกันซึ่งหน้าระหว่างสองคู่สงคราม ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

สุนทรพจน์ผู้นำในประชุม UNGA เดือด หลายชาติประณามรัสเซีย!

จับตาการประชุม UNGA ครั้งที่ 78 เซเลนสกีเข้าประชุมด้วยตนเอง

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” วาระสำคัญประชุม UNGA

เนื่องจากเอกอัครราชทูตของรัสเซียประจำยูเอ็น ได้ทักท้วงเอดี รามา นายกรัฐมนตรีแอลเบเนีย ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม UNSC เกี่ยวกับเรื่องที่ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครน ได้กล่าวแถลงต่อจากอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ

โดยเอกอัครราชทูตรัสเซียแสดงจุดยืนว่า ประมุขแห่งรัฐที่เป็นสมาชิก UNSC ควรมีสิทธิได้พูดก่อนผู้นำยูเครน ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ผู้นำของแอลเบเนียได้ยกข้อประชุมขึ้นมาอธิบาย และยืนยันว่าประธานาธิบดียูเครนมีสิทธิแถลงต่อที่ประชุมก่อน

หลังจากนั้น เอดี รามา นายกรัฐมนตรีแอลเบเนียในฐานะประธานที่ประชุม UNSC และเอกอัครราชทูตของรัสเซีย ก็ได้โต้คารมกันอย่างเผ็ดร้อน เอกอัครราชทูตของรัสเซียระบุว่า นายกฯ แอลเบเนียกำลังละเมิดกฎการประชุม จากนั้นนายกฯ เอดีของแอลเบเนีย ได้สวนกลับทูตรัสเซียทันที โดยระบุว่า รู้สึกประทับใจที่รัสเซียสอนตนเองเรื่องการละเมิดกฎบัตรในยูเอ็น และถ้ารัสเซียไม่ต้องการให้ผู้นำยูเครนพูดในที่ประชุมก่อน ก็ถอนทหารออกจากยูเครนและจบสงคราม

หลังการปะทะคารมระหว่างประธานสภาคณะมนตรีความมั่นคงฯ และเอกอัครทูตรัสเซียจบลง ประธานาธิบดีเซเลนสกีจึงได้ขึ้นแถลงต่อที่ประชุม UNSC ผู้นำของยูเครนได้แถลงประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น โดยเริ่มจากการวิจารณ์การรุกรานของรัสเซียว่าเป็นการละเมิดกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ

ก่อนที่จะย้ำว่า การทำสงครามของยูเครนคือการปกป้องตนเอง และการสนับสนุนอาวุธให้ยูเครนป้องกันตนเอง การคว่ำบาตรอย่างครอบคลุม รวมถึงการลงคะแนนเสียงในลงมติที่เกี่ยวข้องกับการรุกรานยูเครน ล้วนหมายถึงการช่วยปกป้องกฎบัตรสหประชาชาติ นอกจากนี้ ผู้นำของยูเครนยังได้กล่าววิจารณ์สหประชาชาติอย่างตรงไปตรงมาว่าล้มเหลวในการป้องกันหรือแก้ไขความขัดแย้ง เช่น การรุกรานที่เกิดขึ้นในยูเครน และมนุษยชาติไม่สามารถฝากความหวังไว้ที่สหประชาชาติได้อีกต่อไป

ผู้นำยูเครนกล่าวว่า สงครามยูเครนจะไม่สามารถยุติลงได้ด้วยกระบวนการของสหประชาชาติ เนื่องจากรัสเซียซึ่งเป็นผู้รุกรานมีสิทธิยับยั้งหรือ Veto ทางออกต่างๆ ในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาติ การวีโตดังกล่าวทำให้เกิดทางตัด หรือ Dead Lock ในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงสงครามการรุกรานยูเครนด้วย อย่างไรก็ดี ผู้นำยูเครนไม่ได้วิจารณ์สหประชาชาติเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้เสนอทางออกให้กับปัญหาดังกล่าวด้วย

ผู้นำยูเครนระบุว่าจำเป็นต้องมีการปฏิรูปกลไกขององค์การสหประชาชาติ ด้วยการให้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพิกถอนสิทธิวีโตของกลุ่มชาติสมาชิกถาวร UNSC

ข้อเสนอเพิกถอนสิทธิวีโตดังกล่าวนี้ถูกระบุไว้ในสูตรสันติภาพ 10 ประการของยูเครนด้วย การเพิกถอนสิทธิวีโตนี้มีพื้นฐานข้อเสนอแนะ ที่ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรของ UNSC ที่มีสิทธิวีโต เคยเสนอว่าหากเกิดกรณีที่ประเทศสมาชิกถาวรใดละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ประเทศนั้นควรถูกระงับสิทธิในการวีโตแบบสมัครใจ

ทั้งนี้ ในกรณีที่รัสเซียไม่สละเอกสิทธิ์ในการวีโตของตนเอง ผู้นำยูเครนเสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือ UNGA ควรมีอำนาจเหนือสิทธิวีโตใน UNSC ด้วยการเปิดลงมติระงับสิทธิวีโตโดยต้องใช้คะแนนเสียงของชาติสมาชิก 2 ใน 3 หรือประมาณ 128 ประเทศจาก 193 ประเทศ

นอกจากนี้ ผู้นำยูเครนยังได้ให้น้ำหนักไปกับประเด็นการขยายจำนวนสมาชิกถาวรของ UNSC ให้มากและหลากหลายขึ้น นอกจาก 5 ชาติที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐฯ รัสเซีย จีน และสหราชอาณาจักรข้อเสนอของผู้นำยูเครนเมื่อคืนที่ผ่านมา สอดคล้องกับทิศทางและกระแสความต้องการของหลายฝ่ายรวมถึงสหรัฐฯ ที่ต้องการให้มีการปฏิรูป UNSC

หลังจากระบบการดำเนินงานและสิทธิวีโตใน UNSC เช่นนี้ ถูกใช้มาอย่างยาวนานตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือเมื่อ 78 ปีก่อน และเริ่มไม่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

นอกจากผู้นำยูเครนแล้ว ในที่ประชุมของ UNGA ก็มีผู้ที่พูดถึงประเด็นการปฏิรูป UNSC เช่นเดียวกัน นั่นคือ อลาร์ คาริส ประธานาธิบดีเอสโตเนีย โดยเขาระบุว่า โลกจำเป็นต้องปฏิรูป UNSC เนื่องจาก UNSC ใกล้ถึงทางตันที่จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ต่อความขัดแย้งที่ใหญ่ที่สุดในใจกลางยุโรปนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง

การถึงทางตันของ UNSC นี้ บ่อนทำลายกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ และทำให้ UNSC ไม่สามารถมอบสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศได้ ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก ดังนั้น โลกต้องการคณะมนตรีความมั่นคงที่สามารถบรรลุภารกิจของตนเอง และดำเนินการตามความคาดหวังของสมาชิกผู้ก่อตั้งได้ ตลอดจน UNSC จะต้องมอบความหวังและอนาคตที่ดีกว่าให้กับผู้ที่ถูกกดขี่ ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากการละเมิดสิทธิ รวมถึงผู้ที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติต้องได้รับโทษกับสิ่งที่ทำลงไป

ในขณะที่ที่ประชุมใหญ่ของโลกกำลังถกเถียงกันเรื่องสิทธิในการวีโตและพยายามหาทางออกให้กับสงครามการรุกรานยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า 19 เดือน ล่าสุดวันนี้ ทางการยูเครนรายงานว่า รัสเซียได้โจมตีทางอากาศอย่างหนักใส่หลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่กรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

 ประชุม UNSC ตึงเครียด ประธานการประชุม ปะทะคารมกับผู้แทนรัสเซีย

รัสเซียโจมตีทางอากาศยูเครนหนัก ก่อนเซเลนสกีพบไบเดน

บรรยากาศของกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น เสียงสัญญาณเตือนภัยดังกึกก้องไปทั่วเมืองหลวง ท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มสว่างวาบจากขีปนาวุธและการยิงสกัดของระบบป้องภัยทางอากาศ

วิตาลี คลิตช์โก นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟระบุว่า ผลจากการโจมตีทำให้เด็กหญิงวัย 9 ขวบได้รับบาดเจ็บ และอาคารที่พักอาศัยของพลเรือนเกิดเพลิงไหม้ ทำให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินของยูเครนต้องเร่งเข้าควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลาม ขณะเดียวกัน นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟได้เตือนประชาชนผ่านช่องทางเทเลแกรมว่า รัสเซียอาจโจมตีกรุงเคียฟต่อเป็นรอบที่ 2 ขอให้ประชาชนอยู่ในหลุมหลบภัยไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากกรุงเคียฟแล้ว อีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการโจมตีในวันนี้ คือ แคว้นเชอร์คาซี พื้นที่ทางตอนกลางของประเทศยูเครน ผลจากการโจมตีทำให้โรงแรมแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 7 คน

ด้านเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินของยูเครนได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายและพยายามช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแข่งกับเวลา

ขณะเดียวกัน โอเล็กซานเดอร์ โปรคูดิน หัวหน้าฝ่ายบริหารของกองทัพยูเครนในแคว้นเคอร์ซอนรายงานว่า รัสเซียได้ยิงโจมตีหอพักแห่งหนึ่ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองราย บาดเจ็บอีก 5 คน

หลังจากถูกโจมตีอย่างหนัก ทางการยูเครนได้ออกมารายงานว่า รัสเซียได้ยิงขีปนาวุธกว่า 43 ลูกถล่มยูเครน แต่ทางการยูเครนสามารถยิงสกัดเอาไว้ได้ 36 ลูก ทำให้มีเพียง 7 ลูกเท่านั้นที่หลุดรอดไปสร้างความเสียหายในพื้นที่ต่างๆ

การโจมตีในวันนี้เกิดขึ้นก่อนการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดียูเครนในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนตามเวลาบ้านเรา

โปแลนด์ยุติส่งอาวุธให้ยูเครน หลังความขัดแย้งปมขนส่งธัญพืช

การพบกันของทั้งสองผู้นำในรอบนี้ได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย เนื่องจากสำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์รายงานว่า สหรัฐฯ อาจประกาศความช่วยเหลือชุดใหม่เพิ่มเติมให้แก่ยูเครน ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 325 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 11,000 ล้านบาท

หลายฝ่ายคาดหวังว่า หนึ่งในอาวุธที่จะอยู่ในความช่วยเหลือชุดนี้ คือขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบก หรือ ATACMS ซึ่งมีพิสัยการยิงไกลถึง 300 กิโลเมตร อาจรวมอยู่ในความช่วยเหลือชุดนี้ อย่างไรก็ดี ทางการสหรัฐฯ ได้ออกมาปฏิเสธว่า ความช่วยเหลือที่ประธานาธิบดีไบเดนจะมอบให้ในการพบกันรอบนี้ จะไม่มี ATACMS รวมอยู่ด้วย

ขณะที่มีกระแสข่าวว่าสหรัฐฯ จะมอบความช่วยเหลือชุดใหม่ให้ยูเครน ล่าสุดมาแตร์อุซ มอราวีแยตสกี นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในชาติพันธมิตรสำคัญของยูเครนได้ออกมาประกาศยุติการขนส่งอาวุธไปยังยูเครน นายกฯ โปแลนด์ให้เหตุผลว่าประเทศของเขาได้ตัดสินใจที่จะจัดลำดับความสำคัญในการป้องกันประเทศของตนเองก่อน

การแถลงดังกล่าวของนายกฯ โปแลนด์ มีขึ้นเพียงหนึ่งวัน หลังจากที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี กล่าวหาว่าโปแลนด์ตกอยู่ใต้อำนาจของรัสเซีย เนื่องจากสั่งห้ามการนำเข้าธัญพืชของยูเครน ทั้งนี้ โปแลนด์เคยระบุไว้ว่าต้องทำเช่นนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวโปแลนด์จากราคาธัญพืชที่ตกต่ำจากผลผลิตจำนวนมากที่หลั่งไหลมาจากยูเครน

นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่า สาเหตุที่รัฐบาลโปแลนด์ต้องปกป้องเกษตรกรเป็นเพราะพวกเขาเป็นฐานเสียงหลักของพรรค Law and Justice ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ในตอนนี้ ซึ่งพรรค Law and Justice จะต้องลงเลือกตั้งทั่วไปในเดือนหน้า

เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลชายไทย ทำศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 พีพีทีวี ยิงสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ 2022 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 66

“เอเชียนเกมส์ 2022” ไขข้อสงสัยทำไมแข่งปี 2023 แต่ใช้ชื่อปีเดิม